📹Upgrade Firmware

Hướng dẫn nâng cấp firmware từ SafePal. Trước tiên các bạn phải tải phiên bản firmware mới nhất từ trang chủ của SafePal.

Link tải firmware từ SafePal : https://www.safepal.com/vn/download

Video hướng dẫn nâng cấp firmware

Kết nối S1 với máy tính bằng USB cable.

Go to Settings ---> Upgrade ---> Backup already ---> Enter Upgrade

Last updated