🦉Defi: Tài chính phi tập trung

Chúng ta cần khái niệm và hiểu rõ hệ thống tài chính phi tập trung là gì, từ đó chúng ta sẽ có cách nhìn và hiểu được tại sao nó lại là hệ thống ưu việt trong những năm tiếp theo của thế kỷ 21 .

Tài chính phi tập trung (thường được gọi là DeFi) là một hình thức tài chính dựa trên blockchain, không phụ thuộc vào các bên trung gian tài chính trung ương như người môi giới, sàn giao dịch hoặc ngân hàng để cung cấp các công cụ tài chính truyền thống, mà thay vào đó sử dụng các hợp đồng thông minh trên blockchain.

Hiện tại chúng tôi giới thiệu đến các bạn 4 công cụ dùng để quản lý tài chính phi tập trung " Safepal wallet , Trust Wallet , Metamask Wallet, và Absolute Wallet" nhưng chúng tôi khuyên bạn nên dùng ví Safepal Wallet và Absolute Wallet đây là ứng dụng mà chúng tôi đã cộng tác và làm việc với họ trong thời gian dài.

Last updated