Cách nhận Airdrop

Step 1 - Mua Hàng

Khi bạn mua hàng hoá hoặc bất kỳ một dịch vụ nào từ các cửa hàng online hoặc trực tiếp từ chúng tôi, dựa vào điều kiện thị trường, chúng tôi sẽ gởi tặng các bạn một lượng coin hoặc token nào đó, mà chúng tôi cho rằng nó sẽ tăng trưởng và đem lại thu nhập cho bạn trương tương lai.

Step 2 - Cung cấp địa chỉ ví nhận AirDrop

Tất nhiên các bạn phải cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin nhỏ như "mã đơn hàng và địa chỉ ví để nhận coin hoặc token" từ ví lưu trữ Safepal Wallet, Trust Wallet hay Metamask Wallet hoặc bất kỳ ứng dụng ví nào khác, với điều kiện bạn là người sở hữu các ví đó, " không nên sử dụng ví sàn"

Tiếp theo hãy gửi thông tin đơn hàng của bạn cho chúng tôi ở phần bên dưới.

Last updated